1. dominobooks:

  Pierre Klossowski

   
 2. westfalleast:

  Giants at Twilight, acrylic on paper, 22”x30”

  Kim Westfall, 2013.

  (via jesuisperdu)

   
 3. bofransson:

  Carlos Nadal  (Spanish 1917-1998) Fenêtre Ouverte (Ventana Abierta) (Open Window)

  (via jesuisperdu)

   
 4. freakyfauna:

  Carry a Big Stick by Duncan M. Ferguson.

  Found here.

  (Source: theories-of, via jesuisperdu)

   
 5. lilithsplace:

  'Nude in a Doorway', 1974 - Evelyn Page (1899-1988)

  (via jesuisperdu)

   
 6.  
 7. snowce:

  Henri Matisse, Le Bonheur de Vivre

  (Source: sullenmoons, via jesuisperdu)

   
 8.  
 9. Francis Picabia

   
 10. JF Julian